یکی از انیمیشن های ایرانی که از تلویزیون بصورت سریالی پخش شد، فرمانروایان مقدس بود که داستان های پیامبران را به تصویر می کشد. مهمترین ویژگی اون طولانی بودنش بود و اینکه داستان پیامبران مختلف رو پوشش میداد و واقعا جالب بود. جزو اولین انیمیشن های ایرانی که وقتی دیدم تازه فهمیدم ما هم می توانیم انیمیشن خوب بسازیم. خوب و طولانی.

دقت کنید، بنظر لینک های پایانی مشابه لینک های ابتداییست (یعنی مثلا قسمت اول که اول هست با قسمت اول که آخر هست از نظر قسمت این انیمیشن فرقی نمیکنه)

با تشکر از zahra-media.ir  :

http://www.zahra-media.ir/110/2012/12/3ra20mvh1df98u7d63038.jpg

لینک ها در ادامه مطلب...


قسمت ۱

قسمت ۲

قسمت ۳

قسمت ۴

قسمت ۵

قسمت ۶

قسمت ۷

قسمت ۸

قسمت ۹

قسمت ۱۰

قسمت ۱۱

قسمت ۱۲

قسمت ۱۳

قسمت ۱۴

قسمت ۱۵

قسمت ۱۶

قسمت ۱۷

قسمت ۱۸

قسمت ۱۹

قسمت ۲۰

قسمت ۲۱

قسمت ۲۲

فرمانروایان مقدس-قسمت اول-داستان حضرت سموئیل۱ ۵۸:۴۳
فرمانروایان مقدس-قسمت اول-داستان حضرت سموئیل۲ ۲۳:۵۵
فرمانروایان مقدس-قسمت دوم-فرمانروائی حضرت طالوت ۰۱:۰۸:۲۵
فرمانروایان مقدس-قسمت سوم-حضرت داوود و جالوت ستمگر۱ ۵۲:۱۴
فرمانروایان مقدس-قسمت سوم-حضرت داوود و جالوت ستمگر۲ ۲۷:۵۲
فرمانروایان مقدس-قسمت چهارم-فرمانروائی حضرت داوود۱ ۴۵:۴۸
فرمانروایان مقدس-قسمت چهارم-فرمانروائی حضرت داوود۲ ۲۸:۴۶
فرمانروایان مقدس-قسمت پنجم-نبرد حضرت داوود با آرامیان