کتاب مهارت های خیر گزینی/مخصوص والدین


نام کتاب: مهارت‌های خیرگزینی، بالا بردن توان کنترل و مراقبت در کودکان ۷ تا ۱۴ ساله

نویسنده: احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض، مریم ادیب

موضوع کتاب: پرورش اندیشه و تفکر خلاق در کودکان7 تا 14 سال

مخاطبین کتاب: معلمان و مربیان کودکان و نوجوانان

چکیده و درباره کتاب: خیر و شر دو چیزی است که هر انسانی در طول زندگی اش به واسطه آن آزموده می شود تا در اثر آن بتواند راه هدایت را طی کند. این توان گزینش خیر و دوری از شر که به اختیار معروف است، در دوره دوم رشد فعال می شود. لذا از این سن می توان اقدام به آموزش مهارت های خیرگزینی نمود. این مهارت ها به بالا بردن توان اختیار به واسطه بالا بردن توان تفصیل مسائل و ترجیح و گزینش بهترین آنها منجر می شود و فرد را در انتخاب هایش مساعدت می نماید.

قیمت کتاب: قیمت پشت جلد کتاب 200،000 ریال است ولی با 40 درصد تخفیف 120،000 ریال به فروش می رسد.

پل ارتباطی برای تهیه کتاب:

شماره تلفن دفتر انتشارات: 88390570 

شماره تلفن فروشگاه:  66988790

شماره تلفن مسئول انتشارات: 09352011823