چهل نکته تربیتی از منظر قرآن مجید

چهل نکته تربیتی از منظر قرآن مجید

1- هدیه را اول به دختر بدهید.

2-
با طفل خود بازی کودکانه بکنید.

3-
اطفال را بخاطر گریه هاشان نزنید زیرا تا مدتی گریه شهادت به وحدانیت خداوند، شهادت به نبی اکرم و دعا برای والدین است .

4-
فرزندان خود را ببوسید. پس همانا برای هر بوسیدن درجه ای در بهشت است.

5-
با سلام کردن به فرزندتان به او شخصیت دهید.
6-
کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید. کارهایش را احمقانه نخوانید.

7-
فرزند را زیاد امر و نهی نکنید تا جرات پیدا کند و در بزرگسالی نافرمان شود و زیر بار هر دعوت حیوانی و شیطانی نرود .

8-
به فرزندان خود شخصیت بدهید .
9-
به وعده خود وفا کنید.
10- .
در کودکان عشق و علاقه به نماز را ایجاد کنیم.

11-
لوس کردن، کودکان را موجوداتی ضعیف و بی اراده بار می آورد.

12-
کودک را تحقیر نکنید.

13-
برای کودکان خود دعا کنید. به خصوص پدران .

14-
تذکرات را با ملایمات بیان کنید تا سدی بین والدین و فرزندان نشود.

15-
اگر کودک در خانه مورد احترام باشد، کمتر از اوامر پدر و مادر سرپیچی می کند.
احترام به کودک و حسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.

16-
مربی خوب کسی است که خواسته های کودک را از راه های صحیح و با روش درست تعدیل کند.

17-
ایمان را در کودکتان تقویت کنید.

18-
از مچ گیری و رفتار سرورانه با کودکان بپرهیزید.

19-
فرزند را راستگو تربیت کنید.
در خانه طوری رفتار کنید که اطفال به راستگویی عادت کنند.

20-
کودک را نترسانید زیرا ترس شخصیت کودک را از بین می برد و دچار اختلال روانی می کند.

21-
نوازش یکی از غذاهای روانی کودک است باید به اندازه کافی از آن تغذیه شود.

22-
زشتی گناه و تنفر مردم از گناهکار را به کودک بفهمانید.

23-
بستر بچه ها قبل از 6 سالگی از هم جدا باشد.
24-
تذکرات وقتی اثر دارند که والدین خود مجری و عامل آنها باشند.
توجه داشته باشید فرزندان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند بلکه آن طوری که ما هستیم می شوند.

25-
بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید و اجازه دهید در خانه آزادانه بازی کنند.

26-
رفتارهای غیر منتظرانه کودکان را تا حدودی تحمل کنید.

27-
در تذکر، دیگران را به رخ او نکشید و کسی را با او مقایسه نکنید.

28-
از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را به کودک القا کنید. داستان خوب و زیبا برایش بخوانید و از رسانه و انیمیشن دور نگهشان دارید .

29-
شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است آن را سرکوب نکنید.

30-
کودکان را از 7 سالگی دعوت به نماز کنید که نماز آرامش و روح و قلب را در کودکان ابدی میکند .

31-
به فرزند خود قرآن بیاموزید که نگاه به قرآن و خواندن آن فهم و ذهن کودک را روز افزون می کند .

32-
از متهم کردن اطفال به دروغ گویی خودداری کنید.

33-
حس کنجکاوی کودک را با حوصله ارضا کنید.

34-
در برابر فرزندان هیچ گاه مشاجره نکنید.
35-
کودکان از مرگ در هراسند بخصوص مرگ والدین. مدام نگویید "خدا مرگم بده" و از مرگ خود کودکان را نترسانید .

36-
استعدادهای فرزندان را کشف کنید و آن ها را شکوفا کنید
37-
از نظر مادی نه بی توجه باشید نه کودک را ارضا کنید هر دو خطرناک است.
38-
تنها نقطه امید و مایه شادی کودک، مهر پدر و مادر است روان او را مضطرب نسازید.

39-
مناسب تکامل کودک به او آزادی دهید و او را به اختیار خودش بگذارید.
40-
تربیت فرزند و آموزش واجبات از وظایف والدین است و کسانی که به. این امر توجه ندارند مورد نکوهش هستند.